Get-Together.net - electronic translators
Translation software for iOS Translation software for Windows Mobile Translation software for Palm OS Translation software for Windows Translation software for Android


Azeri Electronic Dictionaries and Translators

Program lğətləri və tərcməiləri. Azərbaycan, İngilis, Rus

ECTACO Partner - AzER430T    Azərbaycan, İngilis, Rus $269.95
ECTACO İngilis <->Azərbaycan  Talking Partner Dictionary for Windows $49.95
     
Program lğətləri və tərcməiləri
Azərbaycanca programların hamısını siz burada tapa bilərsiniz.

Price: $269.95

Detailed information


ECTACO Partner - AzER430T
Azərbaycan<->İngilis<->Rus Danişan Elektron Lğəti Biznes Gndəliyi

Səsi :
İngilisə Rusa
 
Nv: Danişan Lğət
Dillər seimi: İngilis<->Azərbaycan,
 Rus<->Azərbaycan,
 Rus<->İngilis
Szlərin sayı: 650,000 szə qədər
Seriyası: 400
lləri: 4.6 x 3.5 x 0.6 dym
Ağırlığı: 4 oz
Batareya tipi: 2 x AAA batareyasi, daxil
Kompterə qoşulması: Var

 

Həmin model, mvcud olan yksək keyfiyyətli dililik vasitələri arasinda ən axırıncı nvlərdən biri olub, bizim danişan

lqətlər 400 seriyasina yeni əlavədir. Bu, uzun mddət gzlənilən, geniş və ox məqsədli dililik vasitəsi, MDB lkələrində faaliyyət gstərən iş adamlarıina byk kməklik gstərə bilər.

Effektiv yrənmə.

 • Amerikan QWERTY klaviyəsi, Rus standard fonetik klaviyə sxemləri
 • 3 dilli interfeys
 • Tibbi, texniki, hquqi, biznes terminləri, həminin jarqon mumi ifadalər.
 • Azərbaycan hagginda əlavə coğrafi və tarixi  məlumat.
 • İngilis və Rus dillərinin danışıq sintezi
 • 12 mvzu altında 1,100dən ox geniş istifadə olunan və zaruri ifadələr  asan ishlətmə chn  qruplaşdırılmıshdır.
 • Mkafata layiq qrlmş Vector Ultima  -  3 dilli tələffz-yoxlama sistemi
 • Yeni szlər əlavə etmə imkanı

Əlavə imkanları

 • İngiliscə/Azərbaycanca/Rusa şəxsi gndəlik, cədvəl və telefon kitabası, axtarish sistemi ile.
 • Səyahətə ıxan iş adamları n metrik və valyuta konverterleri  ox vacib bir kməki ola bilər.
 • AC adapter, verilənlərin qoruma sistemi, kompterə qoşulması.

  


ECTACO English <->Azerbaijani Talking Partner Dictionary for Windows
Version:
2.3.33

Vocabulary size: 400,000 (words/phrases)

Inqilis-Azerbaycan (Latın) Talking Partner Dictionary  (Windows uchun) iki tərəfli sz tərcuməsi və ingilisə danişma sintezi funksiyalarını təmin edir.

Lgət ox asant kompterlərə yklenir. Szləri İngilis dilindən Azərbaycan dilinə və Azərbaycan dilindən İngilis dilinə  tərcmə etmək imkani var.

Seilən sz z sinonimları ilə gstərilir. Həminin programın geriyə tərcmə funksiyası da var. Sz həminin klaviyədən yazmaqnan və ya Quick Search funksiyasını istifadə etməklə tapmaq olar. Bunun n sadəcə szn bir nee hərflərini yazmaq kifayətdir. Onda proqram həmin hərflərlə başlayan szləri tərcməsi ilə bir yerdə sizə gstərəcək.

Lgət tam Azərbaycanca hərfləri dəstəkləyir və Azərbaycan əlifbasında yazmaq imkanını təmin edir. Rahat istifadəi interfeysi Azərbaycan və Ingilis dillər arasında keməyi sadələşdirir.

Bu proqram lgəti başqalarından fərqli olaraq Ingilis szlərini tələffz etmək imkani verir. Bunun chn siz sadəcə sz seib və yanındakı dyməni basıb, onun tələffzne qulag asa bilərsiniz.

mumi xsusiyyətləri:

 • Btn szlərin əsas pəncərədə grnməsi.
 • Seilən szn hər bir tərcməsinin tərcmə ncərəsində grməsi.
 • Srətli axtariş funksiyası: bir nee hərf yazmaqla axtarılan sz və onun tərcmələri grsənilir.
 • Daxil olan btn hərflərin axtarısh funksiyası
 • Sz dzgn başa dşlməsi n əks dilə təcili tərcmə etmə imkanı.
 • Gstərilən şriftlərin semə imkanı.
 • Istifadəi menyusunun dəyişmə imkanı
 • Mətnin standard kopyalamag, kəsib- yapıştırmaq funksiyaları..
 • Istifadəi interfeysin dəyişmə imkanı.

Xsusi imkanları:

 • Btn ingilis szlerin təlləffz.Həmin funksiya TTS texnologiyasının zərində qurulumuşdur.
 • Istifadəi lgəti: Istifadəi istənilən yeni szləri z lgətinə əlavə edə bilər.
 • Programların hamısında sz seib, CTRL+Ins+Ins dymələri basıb, istifadəi həmin szn tez tərcməsini gre bilər.
 • Nitq hissələrə grə filtr funksiyası.
 • Ingilis Grammatik Modulu. Həmin modula grammatika qaydaları daxildir. Həminin o 3 hissəyə blnr:  Nitq hissələri, Fellər və Cmlələr. Birinci blm isimləri, artiklları, sznləri, sifətləri, zərfləri, əvəzlikləri ve sayları,  fel hissəsi isə fellərin zaman gaydalarını təsvir eləyir.  Cmle hissəsi ifadə , əmr, sual və inkar cmlələrinə həsr olunmuşdur. Həmin modul Ingilis dilinin grammatika gaydalarını oyrənənmək istiyənlərə byk kməklik gstərə bilər.

Qiyməti: $49.95

Download evaluation copy:

EXE file, 2390Kb

It gives access to the first 10% of the dictionary database.

Azərbaycan | Deutsch | Italiani | Suomen | Lietuvos | Romanian || Home | Handheld Dictionaries | Contact us |

Language Translation Software  Pocket PC translation software  Palm OS translation software 
Windows translation software  Mobile Phones translation software

The Largest Collection of Free Online Translation Services

Free Online Dictionaries
Free Online PhraseBooks
Free On-line Full text translators
Free On-line Flashcards
Free On-line English Grammar