Get-Together.net - electronic translators
ECTACO English <->Azerbaijani Talking Partner Dictionary

Vocabulary size: 400,000 (words/phrases)

Inqilis-Azerbaycan (Latın) Talking Partner Dictionary  iki tərəfli sz tərcuməsi və ingilisə danişma sintezi funksiyalarını təmin edir.

Lgət ox asant kompterlərə yklenir. Szləri İngilis dilindən Azərbaycan dilinə və Azərbaycan dilindən İngilis dilinə  tərcmə etmək imkani var.

Seilən sz z sinonimları ilə gstərilir. Həminin programın geriyə tərcmə funksiyası da var. Sz həminin klaviyədən yazmaqnan və ya Quick Search funksiyasını istifadə etməklə tapmaq olar. Bunun n sadəcə szn bir nee hərflərini yazmaq kifayətdir. Onda proqram həmin hərflərlə başlayan szləri tərcməsi ilə bir yerdə sizə gstərəcək.

Lgət tam Azərbaycanca hərfləri dəstəkləyir və Azərbaycan əlifbasında yazmaq imkanını təmin edir. Rahat istifadəi interfeysi Azərbaycan və Ingilis dillər arasında keməyi sadələşdirir.

Bu proqram lgəti başqalarından fərqli olaraq Ingilis szlərini tələffz etmək imkani verir. Bunun chn siz sadəcə sz seib və yanındakı dyməni basıb, onun tələffzne qulag asa bilərsiniz.

mumi xsusiyyətləri:

 • Btn szlərin əsas pəncərədə grnməsi.
 • Seilən szn hər bir tərcməsinin tərcmə ncərəsində grməsi.
 • Srətli axtariş funksiyası: bir nee hərf yazmaqla axtarılan sz və onun tərcmələri grsənilir.
 • Daxil olan btn hərflərin axtarısh funksiyası
 • Sz dzgn başa dşlməsi n əks dilə təcili tərcmə etmə imkanı.
 • Gstərilən şriftlərin semə imkanı.
 • Istifadəi menyusunun dəyişmə imkanı
 • Mətnin standard kopyalamag, kəsib- yapıştırmaq funksiyaları..
 • Istifadəi interfeysin dəyişmə imkanı.

Xsusi imkanları:

 • Btn ingilis szlerin təlləffz.Həmin funksiya TTS texnologiyasının zərində qurulumuşdur.
 • Istifadəi lgəti: Istifadəi istənilən yeni szləri z lgətinə əlavə edə bilər.
 • Programların hamısında sz seib, CTRL+Ins+Ins dymələri basıb, istifadəi həmin szn tez tərcməsini gre bilər.
 • Nitq hissələrə grə filtr funksiyası.
 • Ingilis Grammatik Modulu. Həmin modula grammatika qaydaları daxildir. Həminin o 3 hissəyə blnr:  Nitq hissələri, Fellər və Cmlələr. Birinci blm isimləri, artiklları, sznləri, sifətləri, zərfləri, əvəzlikləri ve sayları,  fel hissəsi isə fellərin zaman gaydalarını təsvir eləyir.  Cmle hissəsi ifadə , əmr, sual və inkar cmlələrinə həsr olunmuşdur. Həmin modul Ingilis dilinin grammatika gaydalarını oyrənənmək istiyənlərə byk kməklik gstərə bilər.

LingvoSoft Talking Dictionary English <-> Azerbaijani for Windows
(Windows uchun)
Qiyməti: $49.95

ECTACO Talking Dictionary English <-> Azerbaijani for Android

(Android uchun)
Qiyməti: $99.95

Azərbaycan | Deutsch | Italiani | Suomen | Lietuvos | Romanian || Home | Handheld Dictionaries | Contact us |

Language Translation Software  Windows translation software 

The Largest Collection of Free Online Translation Services

Free Online Dictionaries
Free Online PhraseBooks
Free On-line Full text translators
Free On-line Flashcards
Free On-line English Grammar